Akapity Literacko i fotograficznie. Wcześniej: w kąciku z książkami ...